Vận tải hành khách và hàng hóa 5 tháng đầu năm 2022

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, vận chuyển hành khách giảm nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm trước, luân chuyển hành khách tăng 4,2% và vận chuyển hàng hóa tăng 11,3%, luân chuyển hàng hóa tăng 16,4%.

 

 

Gso.gov.vn

[woocommerce_my_account]